Du når oss dygnet runt på

 0650-106 80

sbf logo

Att välja begravningsceremoni med urna

Det blir allt vanligare med begravningsceremonier med urna, som betyder att den avlidne har kremerats före begravningsakten och att man istället för kista har en urna under ceremonin.

En ceremoni med urna kan du ha både i Svenska Kyrkans ordning och under en borgerlig begravningsakt. Då placeras urnan på ett bord längst fram i kyrkan/kapellet och den kan dekoreras, precis som en kista. Sedan går ceremonin till på precis samma sätt och musik spelas, sånger sjungs och tal hålls för den avlidne.

Att samlas kring en urna istället för en kista innebär ibland att det blir mer flexibelt med både plats och tidpunkt för ceremonin.

Med urna kan man också välja att ha gravsättningen i direkt anslutning till begravningsceremonin om det finns en gravplats. Urnan bärs då ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen där akten avslutas.