Du når oss dygnet runt på

 0650-106 80

sbf logo

Prisgaranti
Kostnaden för en begravning kan variera stort beroende på hur man väljer att utforma ceremoni och kringarrangemang, om det krävs långa transporter, dödsannonsens storlek, hur många som kommer till minnesstunden och vad som serveras där – för att nu ta några exempel. Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om, får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid.
Som auktoriserad begravningsbyrå har vi alltid en aktuell prislista som ni kan ta del av för att få ett exakt pris på den begravning ni är intresserade av. Alla priser som vi offererar, garanterar vi.

Vem betalar? 
Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.
Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.