Du når oss dygnet runt på

 0650-106 80

sbf logo

Begravningsformerna är antingen jordbegravning eller kremation. Vid jordbegravning gravsätts man i en grav på en kyrkogård. Gravsättningen sker oftast i nära anslutning till begravningsceremonin. Enligt lag måste kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad från dödsdagen. Med några få undantag kan man gravsättas på vilken kyrkogård man vill, utan extra kostnader förutom transportkostnader. Detta då det finns en rikstäckande clearing mellan olika församlingar.

Traditionell gravplats
Grav för kista eller urna. I gravar där man tidigare gravsatt kistor går det normalt bra att även gravsätta urnor. En vanlig grav kan utsmyckas på olika sätt, vanligast är gravvård i sten. Gravplatsen är kostnadsfri och upplåts på 25 år. Gravrättsinnehavare är skyldiga att se till att graven sköts. Man kan avtala om skötsel genom kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravplats eller askgravlund
Allmän urnlund eller askgrav finns på en del kyrkogårdar och har kommit fram som ett alternativ till traditionell gravplats och minneslund. Här vet man var gravplatsen är och man kan ha en markering, ofta en enkel sten eller namnskylt. Graven sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Läs mer om dessa gravskick hos respektive kyrkogårdsförvaltning. Länkar till dessa!

Minneslund
Minneslund är en anonym gravplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Man får inte vara närvarande vid gravsättning. Blommor och ljus får placeras på anvisad plats. Vanligtvis sker gravsättning genom att askan grävs ner i minneslunden.

Kolumbarium

Som ett alternativ till traditionell gravsättning förvaras urnan i en nisch, ett fack eller en nedgrävd kammare. För att få gravsättas i ett kolumbarium eller en urnkammare måste urnan vara av beständigt material.

Spridning av aska
Efter tillstånd från länsstyrelsen kan man sprida askan över t ex havet, en sjö, en skogsdunge eller liknande.